Osnovne funkcije v Excelu – množenje v Excelu

In Excel by Uroš Čarman

Osnovne funkcije v Excelu

Množenje v Excelu

V tem članku boste spoznali osnovne koncepte množenja v Excelu, enega od ključnih orodij za izvajanje aritmetičnih operacij na podatkih. Množenje, ki se v Excelu izvaja z uporabo matematičnega operatorja (*), je ena od štirih osnovnih aritmetičnih operacij.

Poglobili se bomo v uporabo množenja znotraj celic in med celicami ter spoznali funkcijo PRODUCT(), ki omogoča množenje več vrednosti ali celic hkrati. Nadalje bomo obravnavali množenje s konstantami in celimi stolpci, ki predstavlja učinkovito orodje za obdelavo podatkov v Excelu.

Še preden pa se poglobite v članek pa vas povabimo tudi na tečaj Excela. Naši tečaji so oblikovani tako, da boste na njih izvedeli vse kar vas zanima in to skozi vaše primere oziroma primere vašega podjetja.


mnozenje-v-excelu

Osnove množenja v Excelu

Množenje je ena od štirih osnovnih aritmetičnih operacij, ki jo lahko izvajamo v Excelu. V Excelu se množenje izvaja z uporabo osnovnega matematičnega operatorja (*).

Razlaga osnovnega matematičnega operatorja za množenje (*)

Operator (*) se uporablja za množenje dveh ali več števil. Na primer, če želimo pomnožiti števili 5 in 10, lahko v celico vnesemo formulo:
Osnovni-matematicni-operator-mnozenje
Ko pritisnemo tipko Enter, se v celici prikaže rezultat 50.

Primeri uporabe množenja za enostavne izračune

Množenje lahko v Excelu uporabljamo za različne enostavne izračune. Tukaj je nekaj primerov:

  • Izračun površine pravokotnika: površina pravokotnika je enaka dolžini pomnoženi s širino. V celico lahko vnesemo formulo: =dolžina*širina
  • Izračun obsega kroga: obseg kroga je enak 2πr, kjer je r polmer kroga. V celico lahko vnesemo formulo: =2*π*r
  • Izračun stroškov blaga: če je cena enega izdelka 10 EUR, potem je skupni strošek n izdelkov enak 10*n EUR. V celico lahko vnesemo formulo: =10*n

Uporaba množenja znotraj celic in celic med seboj

Uporaba operatorja (*) za množenje dveh ali več števil je opisana v prvem odstavku. Ta metoda je primerna za enostavne izračune, ki vključujejo le dve ali tri številke. Če želimo pomnožiti več števil, lahko uporabimo funkcijo PRODUCT().

Uporaba funkcije PRODUCT() za množenje znotraj celic

Funkcija PRODUCT() je funkcija v Excelu, ki se uporablja za množenje števil ali celic. 

Funkcija ima naslednji zapis:

mnozenje-s-funkcijo-product

Kjer je:

število1, število2, ..., številoN - število ali celica, ki jih želimo pomnožiti.

Na primer, če želimo pomnožiti števila 5, 10 in 20, lahko uporabimo naslednjo formulo:

mnozenje-v-excelu-s-product

Ko pritisnemo tipko Enter, se v celici prikaže rezultat 1000.

Funkcija PRODUCT() je primerna za množenje več števil ali celic.
Recimo namesto, da zmnožimo direktno števila se lahko lotimo množenja števil, ki so že vpisana v celice. Če želimo zmnožiti števila v celicah A1, A2, A3, A4 lahko uproabimo formulo:

mnozenje-v-excelu-s-product-celice
ali še krajšo možnosti, ki bo prinesla enak rezultat
mnozenje-v-excelu-s-product-obseg

Množenje s konstantami in celimi stolpci

Množenje s konstantami in celimi stolpci v Excelu je močno orodje, ki omogoča hitro in učinkovito izvajanje matematičnih operacij pri obdelavi podatkov. Excel ponuja različne funkcije in možnosti za množenje s celimi stolpci in vrsticami ter uporabo konstant z uporabo simbola $.

Množenje s celimi stolpci v Excelu

Množenje s celimi stolpci in vrsticami v Excelu je koristno pri delu s tabelami podatkov, kjer želimo enotno prilagoditi vrednosti v celotnem stolpcu ali vrstici.

Na primer, če imamo stolpec cen izdelkov in želimo vrednosti povečati za 10%, lahko ustvarimo formulo v sosednjem stolpcu, ki uporablja množenje s celim stolpcem. Če so cene v stolpcu B od vrstice 1 do vrstice 5 in želimo rezultate shraniti v stolpec C, lahko uporabimo formulo, kot je 

mnozenje-stolpcev-v-excelu

Ta formula bo  vse vrednosti v stolpcu B povečala za 10% in jih napisala v stolpec C.

Drugi primer množenja celotnih stolpcev pa je v primeru, da želimo zmnožiti vsa števila v stolpcu A. Če imamo vnešena števila od celice A1 do A8 lahko uporabimo formulo =PRODUCT(A1:A8) kar bo zmnožilo števila v celicah od A1 do A8.

mnozenje-celih-stolpcev-v-excelu

To nam lahko pomaga predvsem pri formulah, ki bi bile preveč dolge za pisanje vsake celice posebej.

Takšne podatke pa je pri končni interpretaciji najbolje pretvorit v graf. To je ena večji prednosti Excela, ker nam grafi v Excelu omogočajo odlično preglednost in s tem interpretacijo podatkov.

Množenje s konstanto z uporabo simbola $

Množenje s konstanto z uporabo simbola $ v Excelu je pomembno pri ustvarjanju formul, ki ohranjajo določene sklice (absolutne reference). Na primer, če imamo ceno materiala v celici A1 in želimo ustvariti formulo, ki pomnoži količino materiala v celici B1 s to ceno, lahko uporabimo formulo 
mnozenje-s-konstanto-v-excelu

Simbol $ ohranja absolutno referenco na celico A1, tako da bo formula pravilno delovala, ko jo uporabimo v drugih celicah, ne glede na njihovo lokacijo. Če bomo to formulo raztegnili čez stolpec B se bo prvi del formule spreminjal (B2,B3,B4…) drugi del formule (A1) pa bo zaradi predznaka ($) ostal absoluten in se ne bo spremenil.

Funkcije v Excelu postanejo zares uporabne šele takrat, ko jih povežemo. Tako nam lahko z avtomatiziranim delovanjem Excel olajša in pospeši delo. V članku odštevanje v Excelu si lahko preberete osnove in trike pri odštevanju v Excelu in pomislite kako bi lahko ti dve funkciji povezali pri vašem delu. Če potrebujete malce pomoči pri udejanjanju znanja pa se lahko obrnete tudi na nas oziroma na naš Excel tečaj.

Zaključek

Osnove množenja so ključnega pomena, ko želimo hitro in učinkovito obdelovati podatke v Excelu. Nadaljnja povezava funkcij množenja z drugimi funkcijami, kot je odštevanje, lahko prinese še večjo avtomatizacijo in pospeši vaše delo. Zato ne pozabite pregledati tudi ostalih naših novic in se iz njih naučite uporabljati Microsoftove aplikacije.Pogosta vprašanja o funkcijah množenja v Excelu


Avtor

  • Uroš Čarman

    Uroš je izkušen avtomobilski poslovni svetovalec in Microsoft Office Specialist. Z več kot 20 leti izkušenj na področju avtomobilizma, ima poglobljeno znanje in razumevanje poslovnega sveta. Je vajen reševanja kompleksnih izzivov pri vodenju projektov in koordinaciji ekipe. Bogato znanje in izkušnje so ga oblikovale v odličnega predavatelja, ki lahko deli praktične nasvete in vpoglede na področju avtomobilizma in poslovnega sveta.

    View all posts