Osnovne funkcije v excelu – odštevanje

In Excel by Uroš Čarman

Osnovne funkcije v Excelu

Odštevanje

V Excelu lahko odštevate znotraj celic ali pa odštevate celico od celice. Tako se uporaba te preproste funkcije močno poveča in postane zelo uporabna. Lahko recimo odštejete stroške od prometa in ugotovite dobiček. Tudi pri vodenju zaloge lahko uporabljate funkcijo odštej. Od vse zaloge odštejete danes prodane izdelke in dobite zalogo po zaključenem dnevu. To postane najbolj uporabno, ko s pomočjo funkcij avtomatiziramo delovanje.

V našem Excel tečaju boste pridobili bolj poglobljena znanja o Excelu, v tokratnem prispevku pa se posvetimo Excel funkciji odštevanje.


odstevanje-v-excelu-6-4

V Excelu ne poznamo funkcije odštevanje oziroma subtract

V programu Microsoft Excel se operacija odštevanja izvaja s pomočjo operacije "-" (minus). To je osnovna aritmetična operacija za odštevanje v Excelu.

Na primer, če želite odšteti vrednost v celici B1 od vrednosti v celici A1, bi v celico C1 vnesli naslednjo formulo:

odstevanje-v-excelu-C1=A1- B1
To bo odštelo vrednost v celici B1 od vrednosti v celici A1, rezultat pa bo prikazan v celici C1. Lahko prilagodite formulo glede na vaše potrebe, tako da navedete ustrezne celice.

Odštevanje števil znotraj celice z znakom minus (-)

V Excelu lahko znotraj izbrane celice odštevate število od števila. Torej če želite od 8 odšteti 5 lahko v celico zapišete = 8 - 5 in Excel vam bo podal rezultat 3.
odstevanje-v-excelu
Vsekakor pa morate biti pozorni na to, da na začetek formule napišete znak (=). To v Excelu pomeni, da sledi formula. V nasprotnem primeru bo Excel izvedel drugo dejanje namesto odštevanja.

Odštevanje celic v Excelu

Za bolj organizirano delo v Excelu se lahko odločite tudi za odštevanje celic oziroma odštevanje vrednosti zapisanih v celicah med seboj. Tako boste dosti bolj izkoristili prednosti Excela kot z odštevanjem števila od števila znotraj celice.
odstevanje-celic-v-excelu
Prednost v tem primeru je, da se bo izračun v celici kjer odštevate spremenil če boste spremenili vsoto v kateri od vključenih celic v formuli.
odstevanje-v-excelu

Odštevanje večih celic ene od druge

Če želimo odšteti več celic ene od druge lahko to storimo s preprosto formulo v kateri v celico v katerim želimo rezultat napišemo (=) in potem prvo celico od katere želimo odšteti ostale. Za tem pa za vsako celico napišemo - in naslednjo celico. Primer:
odstevanje-vec-celic-v-excelu
Takšno preprosto formulo si lahko olajšamo tudi na na način, da od celice A1 odštejemo vsoto ostalih celic. Torej A5 = A1-sum(A2:A4)
odstevanje-sum-vec-celic-v-excelu
To nam lahko pomaga predvsem pri formulah, ki bi bile preveč dolge za pisanje vsake celice posebej.

Kopiranje formule za odštevanje v več celic za odštevanje stroškov od prodaje za vsak mesec v letu posebej.

Če imamo v Excel tabeli pravilno vnesene podatke lahko s pomočjo kopiranja formul, dobimo takojšnje izračune določenih vrednosti. Če recimo imamo podatek o mesečni prodaji otroških oblačil v podjetju in prav tako o mesečnih stroških lahko v le nekaj trenutkih dobimo izračun profita za vsak mesec posebej.

Primer:
V tabelo vnesemo v A polja od 1 do 12 imena mesecev. V B polja od 1 do 12 mesečno prodajo za vsak mesec. V C polja od 1 do 12 vnesemo mesečne stroške. V D poljih od 1 do 12 pa želimo izračun mesečnega profita.
To naredimo tako, da v polje D1 vnesemo formulo = B1 - C1. Ta formula na bo izračunala profit za mesec januar. Nato se z kazalcem postavimo na desni spodnji kot polja D1 in ko se nam pojavi črn križec kliknemo in potegnemo do polja D12. Tako smo kopirali formulo še čez vseh ostalih 11 polij. Le da jih je Excel dopolnil s številko v vrstice v kateri se formula nahaja.

To formula lahko vnsemo v C polja še preden imamo podatke za vse mesece. Tako nam bo Excel že sproti računal profit za vsak mesec takoj po tem, ko bomo vnesli mesečno prodajo in stroške. Ta primer smo povzeli po načinu evidence LABI otroških oblačil, kar jim dolgoročno pomaga spremlajti trend prodaje in primerjanje uspešnosti mesecev in leta v leto.

subtract-excel

Ravno takšna uporaba formul v Excelu je nekaj zaradi česar je Excel eno bolj uporabnih orodij pri organizaciji dela, računovodstvu in podobnih procesih.

Pri odštevanju v Excelu nam lahko pomaga še mnogo naprednih tehnik. Recimo uporaba relativnih ali absolutnih sklicev, odštevanje s pomočjo funkcije IF, odštevanje s sekvenimi števili, odštevanje datumov ali časa. Za vas ustvarjamo veliko poučne vsebine, ki vam bo pomagala pri uporabi Excela. Dobljene rezultate pa je najbolj pregledno prikazti v obliki grafa. V prispevku kako narediti graf v Excelu se boste lahko naučili kako ustvariti stolpične, ploščinske, tortne in ostale grafe v Excelu.


Zaključek

Odštevanje je osnovna funkcija Excela, ki vam bo omogočila sestavljanje bolj kompleksnih in uporabnih formul. Te pa bodo optimizirale vaše delo in olajšale organizacijo ter avtomatizacijo podatkov. Če vas zanimajo bolj poglobljena znanja o Excelu jih lahko najdete na strani Excel, kjer bodo zbrani vsi naši članki o uporabi programa.

Če imate kakšno težavo, ki se nanaša natančno na primere v vašem podjetju pa vam pri Naučimo.se ponujamo tudi tečaje Excela v katerih se boste preko vaših primerov naučili uporabe programa in zanimivih Excel trikov.Pogosto zastavljena vprašanja o odštevanju v Excelu


Avtor

  • Uroš Čarman

    Uroš je izkušen avtomobilski poslovni svetovalec in Microsoft Office Specialist. Z več kot 20 leti izkušenj na področju avtomobilizma, ima poglobljeno znanje in razumevanje poslovnega sveta. Je vajen reševanja kompleksnih izzivov pri vodenju projektov in koordinaciji ekipe. Bogato znanje in izkušnje so ga oblikovale v odličnega predavatelja, ki lahko deli praktične nasvete in vpoglede na področju avtomobilizma in poslovnega sveta.