Učinkoviti triki za Excel: Poglobljen vodič

In Excel by Branka Kajiš

Poglobljen vodič

Učinkoviti triki za Excel

V današnjem hitrem tempu poslovnega sveta je učinkovito obvladovanje orodij, kot je Microsoft Excel, ključnega pomena za povečanje produktivnosti in lažje obvladovanje podatkov. Ta poglobljen vodič predstavlja nekaj osnovnih in naprednih trikov za izpopolnjeno uporabo Excela, ki vam bodo pomagali izkoristiti polni potencial tega zmogljivega orodja.

Excel triki so tudi del tečaja Excel, ki je namenjen vsem, ki vam spletni vodiči in navodila niso dosti. Na Naučimo.se tečaju Excela se boste skozi vaše primere naučili uporabe programa. Tako boste hitro rešili težave, ki vas trenutno ovirajo pri učinkoviti analizi podatkov.

excel-triki-naucimo.se

Osnovni Excel triki za učinkovito uporabo Excela

Pričnimo z osnovnimi Excel triki, ki omogočajo boljšo produktivnost pri vsakodnevnem delu z Excelom. Hitre bližnjice na tipkovnici so prvi korak k hitrejšemu delu, medtem ko samodejno polnjenje celic z vnaprej določenimi vzorci in uporaba absolutnih in relativnih sklicev omogočata boljše sledenje formulam. Poglejmo si nekaj uporabnih primerov:

Uporabne hitre bližnjice na tipkovnici za izboljšano produktivnost:

 • Ctrl + C (Kopiraj): Označite celico ali območje celic in pritisnite Ctrl + C, da kopirate vsebino.
 • Ctrl + X (Izreži): Podobno kot kopiranje, vendar izreže izbrano vsebino.
 • Ctrl + V (Prilepi): Postavite se na ciljno mesto in pritisnite Ctrl + V, da prilepite kopirano vsebino ali pritisnite ENTER.
 • Ctrl + Z (Razveljavi): Prekliče zadnjo opravljeno dejanje, zelo koristno v primeru napake.
 • Ctrl + S (Shrani): Shranite trenutni delovni zvezek.
excel-triki-bliznjice-kopiranje-in-lepljenje
 • Ctrl + F (Najdi): Odpre iskalno okno, kjer lahko hitro najdete želeni izraz.
 • Ctrl + P (Tiskanje): Odpre okno za tiskanje.
 • Ctrl + A (Izberi vse): Hitro izbere vse celice na delovnem listu.
 • Ctrl + Shift + ,  Vstavi trenutni datum
 • Ctrl + Shift + . Vstavi trenutni čas
excel-triki-bliznjice

Samodejno polnjenje celic z vnaprej določenimi vzorci

 • Zapolnjevanje številk: Če želite ustvariti naraščajočo serijo številk, vnesite prvi dve številki v dve sosednji celici, nato pa izberite ti dve celici in povlecite spodnji desni kot navzdol.
 • Zapolnjevanje datumov: Vnesite prvi datum v celico in nato izberite celico ter povlecite ročico navzdol ali vstran. Excel bo samodejno nadaljeval z naraščajočimi datumi.
 • Zapolnjevanje s časi: Podobno kot pri datumih, lahko ustvarite serijo naraščajočih časov. Vnesite prvi čas, izberite celico in povlecite.
 • Zapolnjevanje besedil: Če želite zapolniti serijo besedil, na primer mesecev ali dni v tednu, vnesite prvi dan v tednu ali mesec, izberite celico in povlecite.
 • Zapolnjevanje s formulami: Če vnesete formulo v eno celico in nato izberete spodnji desni kot te celice ter ga povlečete navzdol ali vstran, bo Excel samodejno prilagodil sklice v formuli za vsako celico v vzorcu. Če boste v polje A1 vnesli Excel formulo za odštevanje B1-C1 in jo boste potegnili navzdol se bo v polju A2 avtomatsko prilagodila na B2-C2.
 • Vzorci besed in številk: Excel samodejno prepozna vzorce besed in številk. Če vnesete kombinacijo besed in številk (npr. Projekt1, Projekt2), Excel bo nadaljeval z vzorcem.
 • Samodejno dopolnjevanje: Če začnete tipkati v celico in Excel prepozna vzorec, bo samodejno dokončal preostanek vnosa. Na primer, če začnete tipkati imena, ki se že pojavljajo v stolpcu, bo Excel samodejno dopolnil naslednje ime.
triki-samodejno-polnjenje-v-excelu
Uporaba teh tehnik vam bo omogočila hitro in enostavno ustvarjanje vzorcev podatkov, kar je še posebej koristno pri delu s ponavljajočimi se nalogami ali pri vnose podatkov s specifičnimi vzorci.

Uporaba absolutnih in relativnih sklicev za boljše sledenje formulam

Uporaba absolutnih in relativnih sklicev v Excelu je ključna za pravilno sledenje formulam pri kopiranju ali premikanju celic. Poglejmo si nekaj primerov uporabe absolutnih in relativnih sklicev:

Relativni sklici:
Če imate v stolpcu A seznam številk in želite vsako številko pomnožiti s številom v celici B1, vnesite v celico C1 formulo: =A1*B1. Ko to formulo kopirate v celico C2, se bo prilagodila in postala =A2*B2, kar pomeni, da se sklic na celico A prilagodi relativno glede na svoj položaj.

Absolutni sklici z dolarji ($):
Če želite, da se sklic na celico B1 ne spreminja, niti ko kopirate formulo v druge celice ali stolpce, uporabite absolutni sklic. Na primer, formula =A1*$B$1 bo ohranila sklic na celico B1, ne glede na to, kam kopirate formulo.

absolutni-sklici-v-excelu

Napredni Excel triki za analizo podatkov

Ko se soočate z obsežnimi podatki v Excelu, lahko uporaba naprednih Excel trikov za analizo znatno olajša delo in omogoči boljše razumevanje informacij. Zbrali smo nekaj primerov naprednih tehnik za analizo podatkov:

Pogoji in filtriranje: Ustvarjanje dinamičnih pogledov na podatke

Za filtriranje podatkov glede na določene kriterije, lahko uporabite že definirane pogoje, ki so na voljo pri besedilnih, številskih in datumskih filtrih. Na primer, če imate seznam prodajnih podatkov, lahko s filtriranjem prikažete samo tiste, ki ustrezajo določenemu obdobju ali geografski lokaciji.
Takšen primer uporabe je še posebno uporaben za analiziranje spletne prodaje. Tudi pri podjetju LABI otroška oblačila so poskrbeli za učinkovito filtriranje podatkov prodaje otroških hlač. S tem so si olajšali odločanje o nadaljnih marketinških potezah in maksimalno izkoristili svoj razpoložljiv budget in povečali prodajo otroških hlač.

Napredno sortiranje in filtriranje

Uporabite možnosti naprednega sortiranja, na primer, po meri sortiranje po določenem merilu. Prav tako lahko uporabite napredne filtre za natančnejše iskanje specifičnih vrednosti.

Uporaba pogojnega oblikovanja za vizualno analizo:

S pogojnim oblikovanjem označite celice, ki izpolnjujejo določene pogoje, na primer, prikažite vse vrednosti nad določenim pragom v rdeči barvi. To omogoča hitro vizualno prepoznavanje pomembnih informacij.
pogojno-oblikovanje-v-excelu
Zgoraj navedeni napredni triki omogočajo globljo analizo in boljše razumevanje obsežnih podatkov, kar je ključno za pravilno odločanje in hitro prilagajanje na spremembe v poslovnem okolju.

Vizualizacija podatkov s pomočjo grafov

Vizualizacija podatkov je ključnega pomena za lažje razumevanje in komunikacijo rezultatov. V tem razdelku se bomo osredotočili na izdelavo osnovnih stolpičnih, tortnih in črtnih grafikonov, hkrati pa bomo raziskali napredne možnosti oblikovanja grafikonov za večjo preglednost. Naučili se bomo tudi, kako vstaviti grafikon v delovni list in ga prilagoditi po meri.

Izdelava osnovnih stolpičnih, tortnih in črtnih grafikonov

Stolpični grafikon: Za prikazovanje primerjav med različnimi kategorijami podatkov. Na primer, prikaz števila prodanih enot za vsak mesec v letu.

Tortni grafikon: Uporabite za prikaz deleža vsake kategorije v celotnem naboru podatkov. Na primer, delež prihodka od vsakega izdelka v skupnem dohodku.

Črtni grafikon: Uporabite za prikazovanje spreminjanja vrednosti skozi čas. Primer je prikaz rasti prodaje v določenem obdobju.

excel-grafi

Uporaba naprednih možnosti oblikovanja grafikonov za večjo preglednost

Ustvarjanje kombiniranega grafikona: Kombinirajte različne vrste grafikonov na enem, da združite različne vidike podatkov. Na primer, združevanje stolpičnega in črtnega grafikona za boljšo primerjavo med dejanskimi in ciljnimi rezultati.

Dodajanje podatkovnih oznak: Označite specifične vrednosti na grafikonu za jasnejšo komunikacijo rezultatov. Na primer, dodajanje številk nad stolpci v stolpičnem grafikonu.

Nastavitev barv in slogov: Prilagodite barve in slog grafikona, da poudarite ključne podatke ali ustvarite enotno estetsko doživetje. Na primer, barvna koda za prikaz razlik med pozitivnimi in negativnimi trendi.

Dinamična posodobitev podatkov: Povežite grafikon s tabelo podatkov, tako da se grafikon samodejno posodablja ob spremembah v tabeli. To je zelo uporabno pri spreminjajočih se podatkih, kot so mesečni rezultati.

excel-triki-dinamicna-posodobitev-grafov

Če vas bolj podrobno zanima kako narediti graf v Excelu smo se v omenjenem članku bolj podrobno posvetili vsem oblikam in uporabam grafov v Excelu.

Excel triki za povečanje produktivnosti

Uporaba imen za obvladovanje dolgih formul in poimenovanje obsegov

Uporaba imen v Excelu omogoča lažje obvladovanje dolgih formul in poenostavljanje dela z obsegi podatkov. Primer uporabe imen za poimenovanje obsega in obvladovanje formul:

Poimenovanje obsega: Predpostavimo, da imate v stolpcu A seznam številk, od A1 do A10. Namesto uporabe običajnega obsega (npr. A1:A10), lahko obseg poimenujete.

Kako to narediti: Označite celice od A1 do A10.
Kliknite na polje z imenom, ki se nahaja levo spodaj pod trakom.
Vpišite ime, na primer "MojObseg" in pritisnite Enter.

Uporaba imena v formuli: Namesto neposrednega sklicevanja na obseg (npr. =SUM(A1:A10)), lahko zdaj uporabite ime obsega v formulah.

Kako to narediti: Namesto =SUM(A1:A10) lahko uporabite =SUM(MojObseg).
Ta pristop olajša razumevanje formule, še posebej pri kompleksnejših delovnih listih.

excel-triki

Poimenovanje celice: Prav tako lahko poimenujete posamezno celico, kar je uporabno pri pogostem sklicevanju nanjo.

Kako to narediti: Desno kliknite na ciljno celico, izberite "Pojdi na" in nato "Ime".
Vnesite želeno ime, na primer "podražitev" in pritisnite Enter.

Uporaba imena celice v formuli: Namesto neposrednega sklicevanja na celico (npr. =F1), zdaj uporabite ime celice v formulah.

Kako to narediti: Namesto =F1 lahko uporabite =podražitev.

To olajša sledenje sklicevanju, še posebej, če se podatki premaknejo ali razširijo.

excel-sklicevanje
Uporaba imen v Excelu izboljša preglednost delovnih listov, zmanjšuje tveganje napak pri delu s formulami, in olajšuje sodelovanje z drugimi uporabniki, saj imena pogosto bolje odražajo pomen podatkov kot običajni obsegi ali celice.

Ustvarjanje datumskega seznama

Vnesite začetni datum v prvo celico, na primer v celico A2.
V naslednji celici (npr. A3), vnesite formulo za generiranje naslednjega datuma. Uporabite formulo =A2+1 za dnevne korake, =A2+7 za tedenske korake, ali =A2+30 za mesečne korake.
Kopirajte formulo navzdol na želeno število celic.

triki-za-datumski-seznam-v-excelu

Ustvarjanje datumskega seznama

Ko imate začetni datum in formulo v naslednji celici, izberite to celico.
Na spodnjem desnem vogalu izbrane celice boste opazili majhno kvadratno ročico, imenovano ročica za zapolnjevanje.
Povlecite to ročico navzdol za samodejno zapolnjevanje naslednjih datumov.
Uporaba samodejnega zapolnjevanja s podatkovnim nizom:

Ta metoda je zelo priročna pri ustvarjanju zaporednih datumov in omogoča enostavno prilagajanje korakov ali vzorcev glede na vaše potrebe.

Zaključek

Excel triki so uporabni predvsem za hitro delo v programu. Zgoraj omenjeni triki pa vam lahko pomagajo tudi pri preglednosti podatkov, fitriranju vnešenih podatkov, oblikovanju, sortiranju in še mnogo več. Če se zavedate pomembnosti dobrega poznavanja Excela in bi se radi naučili še več potem vas vabim, da si pogledate vsebino naših Excel tečajev.

Pogosta vprašanja o najbolj uporabljenih Excel trikih

1. Kako lahko hitro izbrišem vsebino v celici brez brisanja formule?

Uporabite bližnjico na tipkovnici: Ctrl + Shift + Backspace.

2. Ali lahko hkrati sortiram več stolpcev?

Da, izberite območje stolpcev, ki jih želite sortirati, in uporabite funkcijo »Razvrsti«.

3. Kako lahko zaščitim formulo pred spreminjanjem drugih uporabnikov?

S pogojnim oblikovanjem označite celice, ki izpolnjujejo določene pogoje, na primer, prikažite vse vrednosti nad določenim pragom v rdeči barvi. To omogoča hitro vizualno prepoznavanje pomembnih informacij.

4. Kako v Excelu ustvarim svoj lasten slog celice?

Pojdite v zavihek »Domov«, izberite »Oblikuj celice« in ustvarite svoj slog.

5. Ali lahko samodejno filtriram podatke glede na določen kriterij?

Da, uporabite funkcijo »Razvrsti in Filtriraj« in nastavite želene kriterije.

Avtor

 • Branka Kajiš

  Branka je visoko usposobljena in izkušena Microsoftova certificirana predavateljica, s strastjo do poučevanja in deljenja znanja. Od leta 2016 aktivno ustvarja in izvaja široko paleto programov usposabljanj za Microsoft Office tako za posameznike kot tudi za organizacije v različnih panogah.Z močnim analitičnim ozadjem, Branka uporablja edinstven pristop k poučevanju in poudarja praktične, realne aplikacije orodij in tehnologij, ki jih pokriva v svojih tečajih.