POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 1. UVOD

V podjetju Svetkom d. o. o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Svetkom« ali »upravljavec«) se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletnega mesta Svetkom www.naucimo.se (v nadaljevanju: »spletno mesto Svetkom«) ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju: »uporabniki«), zato sprejemamo to Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti (v nadaljevanju: »Politika«), s katero svoje uporabnike na pregleden, razumljiv in preprost način seznanjamo z nameni, pravno podlago obdelave njihovih osebnih podatkov in pravicami v zvezi z obdelavo, kot so jim zagotovljene z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«).

Izrazi, kot so »upravljavec«, »obdelava«, »omejitev obdelave«, »obdelovalec«, »oblikovanje profilov«, »psevdonimizacija«, »tretja oseba« in »podjetje«, uporabljeni v tej Politiki, imajo pomen, kot ga določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

​Politika skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ureja naslednja področja:

 • kontaktne informacije upravljavca,
 • namene in pravne podlage za obdelavo različnih vrst osebnih podatkov uporabnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov uporabnikov,
 • uporabnike osebnih podatkov, pogodbeno obdelavo in posredovanje podatkov v tretje države,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • skrb za varnost osebnih podatkov,
 • pravice uporabnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • postopek uveljavljanja uporabnikovih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
 1. PODATKI O UPRAVLJALCU

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je podjetje Svetkom d. o . o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana. Z vprašanji v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in zasebnosti pišite na tecaji@naucimo.se.

 1. OSEBNI PODATKI

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto. Upravljavec skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju Politike, zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovne podatke o uporabniku (ime in priimek, naziv, delovno mesto in drugi podatki o delodajalcu),
 • kontaktne podatke in podatke o uporabnikovi komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov; telefonska številka; datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije; datum, ura in trajanje telefonskih klicev),
 • podatke o udeležbi na dogodkih, ki jih organizira Svetkom (podatek o dogodku, ki ste se ga udeležili; kraj in datum dogodka),
 • kanal in kampanjo – način pridobitve uporabnika oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija),
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca,
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika, npr. v okviru nagradnih iger ali povpraševanj po storitvah upravljalca,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob zahtevi za določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

​Upravljavec ne zbira in ne obdeluje uporabnikovih osebnih podatkov, razen kadar mu ta to omogoči oz. v to privoli, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naroči na prejemanje e-novic, sodeluje v nagradni igri itd., kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, je obdelava potrebna za izvrševanje pogodbenih obveznosti ali kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (v nadaljevanju: »zakonit interes«).

 1. PODLAGE ZA OBDELAVO IN NAMENI OBDELAVE

Svetkom bo obdeloval vaše osebne podatke za enega izmed v nadaljevanju navedenih namenov na podlagi naslednjih pravnih podlag:

 • vaše soglasje oziroma privolitev,
 • izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca,
 • na podlagi zakonitega interesa,
 • izpolnjevanje pogodbene obveznosti.

Vaše osebne podatke bo Svetkom obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil, in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Svetkom od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

​4.1. Obdelava na podlagi soglasja oziroma privolitve

Svetkom bo na podlagi vašega pisnega soglasja obdeloval vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (emailov) z namenom obveščanja o izobraževanjih, novostih, vsebinah, storitvah in tudi dogodkih pri upravljavcu ali pri tretjih osebah,
 • za kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitev izobraževalnih rešitev uporabniku ali delodajalcu (po predhodnem dogovoru tudi na njihovem naslovu),
 • za objavo v strokovnih medijih in na spletnih straneh z osnovnim namenom promoviranja uporabnika in njegovega delodajalca,
 • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma katerega niste odprli, katere povezave ste odprli oziroma kliknili (katere vsebine ste brali oziroma ste si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino,
 • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila,
 • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal,
 • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov,
 • za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.

​V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete prek e-naslova tecaji@naucimo.se.

​4.2. Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti Svetkom

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.

​4.3. Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Svetkom

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V določenih primerih bo lahko Svetkom za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, zbranih na podlagi ene izmed zgoraj navedenih pravnih podlag (privolitve, pogodba), sprejel določene varovalke za varstvo vaših osebnih podatkov, kot so psevdonimizacija, kriptiranje, obdelava v agregirani obliki in/ali brisanje določenih vrst osebnih podatkov.

Svetkom bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene:

 • Trženjske, poslovne in druge tehnične analize kot na primer analiziranje in ugotavljanje, iz katerih organizacij prihajajo udeleženci dogodkov in izobraževanj in kakšne funkcije zasedajo v teh organizacijah, za vodenje evidenc, koliko in katerih dogodkov in izobraževanj se je udeležil uporabnik, za vodenje evidenc v zvezi s podeljenimi potrdili in certifikati udeležencev dogodkov in izobraževanj.
 • Preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Tako lahko upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje vaše osebne podatke za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.
 • Neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu s poglavjem Pravica do ugovora te Politike.

​4.4. Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti

V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev upravljavčevih pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, upravljavec z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev.

Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbenih obveznosti za naslednje namene:

 • pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja,
 • izvajanje aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju (svetovanje, priprava programov računalniških tečajev in gradiv za te tečaje, izvajanje programov računalniških tečajev in gradiv za te tečaje, informatizacija procesov),
 • izvajanje aktivnosti na podlagi nakupa in/ali udeležbe na našem izobraževanju (svetovanje, priprava programov računalniških tečajev in gradiv za te tečaje, izvajanje programov računalniških tečajev in gradiv za te tečaje, informatizacija procesov),
 • komunikacija z izvajalci in drugimi kontaktnimi osebami stranke za namen izvajanja aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
 • prijava uporabnika na dogodek ali izobraževanje, ki ga organizira Svetkom, vključno s podeljevanjem certifikatov in potrdil udeležencem dogodkov in izobraževanj.
 1. ​UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV, POGODBENA OBDELAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV V TRETJE DRŽAVE (DRŽAVE, KI NISO ČLANICE EVROPSKE UNIJE ALI EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA)

Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati zgolj zaposleni in sodelavci v podjetju Svetkom ter obdelovalci osebnih podatkov, ki so za to neposredno pooblaščeni.

Svetkom vaših osebnih podatkov ne bo nikoli posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Z uporabo spletnega mesta Svetkom in drugih storitev soglašate, da lahko Svetkom posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki zaupa zunanjim obdelovalcem. Navedeni obdelovalci lahko vaše osebne podatke obdelujejo izključno v imenu in v skladu s pisnimi navodili Svetkom, v mejah pooblastila, kot izhaja iz pogodbe med Svetkom in obdelovalcem, in skladno z nameni, ki so opredeljeni v Politiki. Obdelovalci vaših osebnih podatkov ne smejo v nobenem primeru uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Informacijo o tem, s katerimi zunanjimi obdelovalci Svetkom sodeluje, se obrnite na tecaji@naucimo.se.

 1. ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje dlje, kot je treba za doseganje namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Osebne podatke, ki jih Svetkom obdeluje zaradi izvedbe pogodbe, hrani Svetkom za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani Svetkom podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Osebne podatke, ki jih Svetkom obdeluje na podlagi zakona, hrani Svetkom za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, hrani Svetkom trajno, do preklica vaše privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Svetkom take podatke izbriše pred preklicem le v primeru, da je namen obdelave osebnih podatkov že dosežen ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe bo Svetkom vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisal, uničil (z vročim peklenskim ognjem in obrednim plesom okoli ognja ali na drug učinkovit način) ali anonimiziral, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami.

 1. SKRB ZA VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Svetkom je zavezan k zaščiti vaših osebnih podatkov. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečuje z naslednjimi ukrepi:

 • podatke varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema,
 • Svetkom preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
 • Svetkom zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov, ko preneha namen, za katerega so bili zbrani.
 • Nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, njihovo uporabo in razkritje Svetkom preprečuje z naslednjimi varnostnimi tehnologijami ter postopki:
 • kontrolo fizičnih dostopov,
 • zaklepanjem prostorov, omar, računalnikov,
 • hranjenjem nosilcev osebnih podatkov v varovanih prostorih,
 • preprečitvijo vpogleda v osebne podatke vzdrževalcem prostorov, strankam in drugim obiskovalcem prostorov pogodbenega obdelovalca,
 • preprečitvijo uporabe gesel osebam, ki jim geslo ni bilo neposredno dodeljeno oziroma za drug namen, kot je določeno,
 • omejitvijo iznosov podatkov s strani zaposlenih,
 • kontroliranjem kopij in iznosov podatkov,
 • omejenim, evidentiranim in zavarovanim prenosom podatkov preko telekomunikacijskih omrežij,
 • odvzemom podatkov osebam, ki jim preneha pogodba pri pogodbenem obdelovalcu,
 • strogo ločitvijo od podatkov morebitnih drugih upravljavcev.
 1. PRAVICE UPORABNIKOV V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam Svetkom zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju Politike:

 • pravico dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora.

8.1. Pravica dostopa do podatkov

Od Svetkom imate pravico dobiti potrditev, ali Svetkom obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.

Na podlagi vaše zahteve vam bo Svetkom zagotovil eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo Svetkom zaračunal pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

8.2. Pravica do popravka

Od Svetkom imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

8.3. Pravica do izbrisa ("pravica do pozabe")

Od Svetkom imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Svetkom pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Kadar Svetkom v skladu s Politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme Svetkom razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

8.4. Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da Svetkom omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
 • kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • kadar Svetkom osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

8.5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval Svetkom, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Svetkom, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

8.6. Pravica do ugovora

​Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Svetkom ali tretja oseba. Svetkom bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

 1. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko uveljavljate v pisni obliki pri upravljavcu, in sicer na elektronski naslov tecaji@naucimo.se ali po pošti na naslov Svetkom d. o. o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana.

Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, če dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Svetkom lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Svetkom podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Svetkom:

zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa,

zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 1. PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov tecaji@naucimo.se ali po pošti na naslov SVETKOM d. o. o., Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

 1. VELJAVNOST POLITIKE

Politika velja od 01.03.2023 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. Upravljavec vas o spremembi Politike ni dolžan obvestiti.